Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru’n cynnal cynhadledd agoriadol

Cynhaliodd Uwchgyfrifiadura Cymru ddigwyddiad “Degawd Newydd o Uwchgyfrifiadura” yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd o 23 – 24 Ionawr 2020.

Ystyriodd y gynhadledd, a groesawodd bron i 90 o gynrychiolwyr a nifer o siaradwyr uchel eu proffil, sut bydd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel yn datblygu dros y degawd nesaf, a rôl greiddiol uwchgyfrifiaduron yn ein dyfodol.

Meddai Roger Whitaker, Cyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru: “Rydym wrth ein boddau’n croesawu ystod mor amrywiol o gynrychiolwyr a siaradwyr i’r gynhadledd. Bydd gan Gyfrifiadura Perfformiad Uchel rôl hanfodol ym maes ymchwil academaidd a diwydiannol dros y degawd nesaf, ac mae Uwchgyfrifiadura Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i hwyluso hynny.”

Dywedodd Biagio Lucini o Brifysgol Abertawe: “Mae’n gyffrous iawn gweld pa mor bell mae Uwchgyfrifiadura wedi dod ymlaen yng Nghymru. Mae’n hwyluso gwaith ar bynciau ymchwil academaidd pwysig ac yn galluogi ein Prifysgolion i ragori ar raddfa fyd-eang. Yn arbennig, mae gennym gymuned fawr o Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil ymroddedig sydd wedi cyflwyno newid sylweddol i’r defnydd o systemau Cyfrifiadura Perfformiad Uchel.”

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru