Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru’n cydweithio er mwyn datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr Deallusrwydd Artiffisial

Bydd Uwchgyfrifiadura Cymru ar flaen y gad o ran y chwyldro byd-eang mewn deallusrwydd artiffisial, ar ôl cael arian gan lywodraeth y DU i greu un o 16 o Ganolfannau Hyfforddiant Doethurol mewn Deallusrwydd Artiffisial.

Mae’n rhan o fuddsoddiad gwerth £100m gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) â’r nod o alluogi cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr PhD i ddefnyddio technoleg Deallusrwydd Artiffisial i wella gofal iechyd, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, dadansoddi data mawr a chreu cyfleoedd masnachol newydd.

Bydd Canolfan Hyfforddiant Doethurol UKRI mewn Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peiriant ac Uwchgyfrifiadura yn cael ei harwain gan yr Athro Gert Aarts o’r Adran Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe, a bydd yn gweithio gydag Uwchgyfrifiadura Cymru a Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd a Bryste, ac ystod o bartneriaid allanol, gan gynnwys cwmnïau amlwladol mawr a busnesau bach a chanolig lleol.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru