Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru yn mynd i SC18

Aeth dau uwch aelod o Uwchgyfrifiadura Cymru i SC18 yn Dallas er mwyn arddangos cyfleusterau a gwaith y rhaglen.

Cyflwynodd yr Athro Martyn Guest a Dr Christine Kitchen gyflwyniadau am sut mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn darparu adnoddau cyfrifiadura i ymchwilwyr ar draws y wlad.

Gwrandawodd tua 400 o bobl ar gyflwyniad yr Athro Guest yng Nghyfarfod Cymunedol Uwchgyfrifiadura Dell EMC ar 12 Tachwedd. Daeth cyfle i ymgysylltu â chyflenwyr a darpar gydweithwyr mewn cyflwyniadau eraill yn y gynhadledd.

2018 yw 30ain penblwydd y gynhadledd am gyfrifiadura perfformiad uchel, rhwydweithio, storio a dadansoddi. Nod y gynhadledd yw dathlu cyfraniadau ymchwilwyr a gwyddonwyr ym maes uwchgyfrifiadura.

Daeth dros 13,070 i’r gynhadledd, sy’n fwy nag erioed o’r blaen.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru