Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru yn mynd i ISC 2019

Aeth uwch aelod o Uwchgyfrifiadura Cymru i ISC 2019 yn Frankfurt er mwyn arddangos cyfleusterau a gwaith y rhaglen.

Rhoddodd yr Athro Biagio Lucini gyflwyniad ar sut mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn defnyddio pŵer cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC) a Deallusrwydd Artiffisial i helpu i ddatrys problemau ymchwil, gan gynnwys datblygu cwch cyflymaf y byd.

ISC High Performanceyw cynhadledd a digwyddiad rhwydweithio hynaf y byd ar gyfer y gymuned cyfrifiadura perfformiad uchel. Yn ystod pum diwrnod o 16-21 Mehefin, roedd y rhaglen yn canolbwyntio ar ddatblygiad technolegol cyfrifiadura perfformiad uchel a’i gymwysiadau mewn meysydd gwyddonol, yn ogystal â’i fabwysiadu mewn amgylcheddau masnachol.

Daeth y gynhadledd â thros 3,500 o ymchwilwyr a defnyddwyr masnachol a 160 o arddangoswyr ynghyd i rannu eu profiadau gyda’r dechnoleg ddiweddaraf a chynhyrchion o ddiddordeb i’r gymuned cyfrifiadura perfformiad uchel.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru