Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyd-gynnal digwyddiad meddygaeth systemau sy’n cael ei yrru gan ddata

Bu Uwchgyfrifiadura Cymru, Dell EMC, Atos, Cyfrifiadura Ymchwil Uwch yng Nghaerdydd (ARCCA), a’r Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau yn cyd-gynnal gweithdy meddyginiaeth systemau deuddydd ym Mhrifysgol Caerdydd ar 11 a 12 Mehefin 2019.

Cafwyd 15 o siaradwyr arbenigol yn y digwyddiad o bob rhan o’r diwydiant a’r byd academaidd. Roedd y rhain yn cynnwys Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol Iechyd ar gyfer Llywodraeth Cymru; Dr Ceire Costelloe, Uwch-ddarlithydd yn yr Adran Gofal Sylfaenol ac Iechyd Cyhoeddus, Coleg Imperial Llundain a Chyfarwyddwr yr Uned Iechyd Digidol Byd-eang; a Dr Venkatesh Pilla Reddy, Prif Athro Cyswllt, Modelu ac Efelychu DMPK, Uned Oncoleg | Biotechnoleg IMED, AstraZeneca.

Bu’r gweithdy yn edrych ar gymhwysedd dysgu peirianyddol a dulliau cyfrifiadurol mewn meddygaeth systemau, fel cam cyntaf ar y llwybr at feddygaeth wedi’i phersonoli.

Bu tua 70 o bobl yn trafod sut gall modelu systemau a deallusrwydd artiffisial gael eu cymhwyso i faterion sy’n ymwneud â meddygaeth a gofal iechyd, gan ddefnyddio ymarfer gorau i fanylu ar y synergeddau a’r rhyngwyneb rhwng y gwahanol gymunedau gwyddonol a’r diwydiant TG.

Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb yn y materion a drafodir yn y gweithdy i ymuno â’n cymuned ar-lein i rannu gwybodaeth, arferion gorau, a chwilio am gyfleoedd i gydweithio.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru