Skip to main content
Loading...

Tîm y Rhaglen

Cyfarwyddwr Academaidd  Yr Athro Roger Whitaker

Cyfarwyddwr Technegol  Yr Athro Martyn Guest

Rheolwr Rhaglen Catherine Roderick

Rheolwr Technegol  Dr Christine Kitchen

Gweinyddydd Prosiect  Benjamin Nash

Swyddog Cyfathrebu  Ruth Taylor

Uwch Swyddog Prosiect, Prifysgol Abertawe  Ellie Carpenter

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru