Skip to main content
Loading...

Sachin Nanavati

Mae gan Sachin fwy na 14 blynedd o brofiad yn gweithio ym maes efelychu a modelu, addysgu a chymorth defnyddwyr. Yn y gorffennol, mae wedi cymryd rhan mewn prosiectau sy’n ymwneud â chyffelybu cod sy’n seiliedig ar amcangyfrifo KKR (Korringa-Kohn-Rostoker) o fewn Damcaniaeth Swyddogaethol Dwysedd (DFT), datblygu dull o gynrychioli atebion posibl mewn strwythur data effeithlon, cyfrifo priodweddau magneto-optegol dotiau cwantwm lled-ddargludol, a chywasgu delweddau gan ddefnyddio offer trawsnewid wavelet. Yn academaidd, mae gan Sachin radd doethuriaeth mewn ffiseg o Brifysgol Pune, India.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru