Skip to main content
Loading...

Rafael Bargiela

Gwnaeth Rafa, sy’n wreiddiol o Galicia (gogledd-orllewin Sbaen), astudio Gwyddor Fiolegol ym Mhrifysgol Vigo. Symudodd Rafa i Madrid, lle enillodd gradd Meistr mewn Biofformateg a Gwyddor Gyfrifiadurol yn 2008 a gweithio fel biofformategwr yng Nghanolfan Astrobioleg (CAB-CSIC, Madrid) tan fis Rhagfyr 2010, gan astudio genomeg microbau mewn sefyllfaoedd eithafol. Rhwng mis Ionawr 2011 a mis Gorffennaf 2017, bu Rafa yn gweithio yn Sefydliad Catalylsis (ICP CSIC, Madrid). Yn ystod y cyfnod hwn, enillodd radd Meistr mewn microbioleg a gorffennodd ei PhD mewn Gwyddorau Biolegol yn 2016, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio biowybodeg i astudio cymunedau microbaidd morol o safleoedd llygredig a effeithiwyd gan ollyngiadau olew.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru