Skip to main content
Loading...

Pwyllgor Isadeiledd

Mae gan y Pwyllgor Isadeiledd oruchwyliaeth dechnegol ac mae’n cefnogi’r ddarpariaeth o’r canolfannau Uwchgyfrifiadura Cymru. Mae’r Pwyllgor Isadeiledd yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Rheoli i sicrhau bod y seilwaith cyfrifiadurol perfformiad uchel yn cael ei weithredu’n esmwyth.

Cysylltwch รข ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru