Skip to main content
Loading...

Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil

Mae’r Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil yn gweithio gyda thimau ymchwil o fewn y prifysgolion consortiwm i helpu i ddarparu atebion peirianneg meddalwedd ac algorithmau sy’n defnyddio cyfrifiadura aml-greiddiol ar gyfer efelychu a yrrir gan ddata, gan gyfieithu anghenion ymchwil penodol i geisiadau cyfrifiadurol perfformiad uchel, naill ai trwy borthio presennol codio neu ddylunio a datblygu meddalwedd newydd o’r dechrau, fel sy’n briodol.

Cyfeiriwch at yr adran Ymchwil am fanylion am Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil Uwchgyfrifiadura Cymru.

Cysylltwch รข ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru