Skip to main content
Loading...

Michael Pei

Mae Michael yn Beiriannydd Meddalwedd Ymchwil newydd ym Mhrifysgol Abertawe, ar ôl ennill PhD mewn Ffiseg Cyrff Lluosog Gyfrifiadurol o Brifysgol Bryste yn 2021 ar ôl MPhys o Brifysgol Rhydychen yn 2017. Yn ystod ei PhD, astudiodd y defnydd o rwydweithiau niwral bas fel Peiriannau Boltzmann Cyfyngedig (RBMs) mewn problemau cyrff-lluosog cwantwm ar ddellt (lattices), gan gynnwys model Heisenberg a model Bose Hubbard. Er mwyn cael canlyniadau rhifiadol ar gyfer yr astudiaethau hyn, mae Michael wedi datblygu pecyn MATLAB/C++ i wneud cyfrifiadau amrywiadol Monte Carlo (VMC) gan ddefnyddio RBMs wedi’u haddasu. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cymhwyso dysgu peirianyddol i ffiseg cyrff-lluosog cwantwm, cynrychioliadau dadansoddol o gyflyrau cwantwm â rhwydweithiau niwral bas ac ymddangosiad adeiledd a chydberthnasau o fewn rhwydweithiau niwral a gymhwysir at broblemau corfforol.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru