Skip to main content
Loading...

Gualtiero Colombo

Mae gan Gualtiero (Walter) gefndir mewn Peirianneg Sifil Strwythurol a Chyfrifiadureg (Meta-hewristeg) ac mae’n brofiadol mewn ymchwil ryngddisgyblaethol. Ers cwblhau ei PhD yn 2008 mewn optimeiddio cyfuniadol ar gyfer rhwydweithiau cyfathrebu di-wifr, mae ei waith ymchwil wedi ymdrin â meysydd amrywiol ac wedi datblygu i gynnwys dadansoddiadau data, rhwydweithiau cymhleth a dadansoddi rhwydweithiau cymdeithasol. Yn fwy diweddar, mae ei ddiddordebau wedi canolbwyntio ar fodelu ac efelychu modelau esblygol o ymddygiad a chydweithrediad grŵp ar sail asiant ar gyfer rhwydweithiau dynol a di-wifr. Mae Walter wedi gwneud cyfraniadau arwyddocaol fel ymchwilydd at nifer o brosiectau a ariannwyd a chydweithrediadau ymchwil yn y DU ac yn rhyngwladol.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru