Skip to main content
Loading...

Ed Bennett

Astudiodd Ed, sy’n wreiddiol o Abertawe, ffiseg yng Ngholeg St Anne, Rhydychen cyn ennill PhD mewn Damcaniaeth Mesuriadau Delltog ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013, gan ganolbwyntio ar ffiseg y tu hwnt i’r model safonol a’i gymhwysiad i nodweddion perfformio systemau cyfrifiadura perfformiad uchel. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Ed yn intern yn IBM Research, a dechreuodd ddatblygu’r meincnod cyfrifiadura perfformiad uchel, BSMBench. Wedi hyn, bu Ed yn gwneud cyfres o swyddi ôl-ddoethuriaeth yn Abertawe (ym maes Gwyddor Gyfrifiadurol a Ffiseg), gan weithio ar bynciau a oedd yn ymwneud ag adfer delweddau a delweddu data, ac yn Nagoya, Japan, cyn dychwelyd i Abertawe fel darlithydd. Mae Ed wedi dysgu technegau rhaglennu a chyfrifiadol i israddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru