Skip to main content
Loading...

Colin Sauze

Astudiodd Colin ar gyfer PhD mewn rheoli pŵer robotiaid hwylio gyda bioleg ysbrydoledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wedi iddo ennill ei PhD, bu’n gweithio fel myfyriwr ôl-ddoethuriaeth mewn partneriaeth ag Airbus ar ei waith PhD ar gerbydau awyr di-griw a cherbydau modur wyneb awtomatig. Aeth yn ei flaen wedyn i weithio i brosiect Cynghrair Meddalwedd Cymru, lle bu’n helpu cwmnïau lleol i weithio ar brosiectau gyda myfyrwyr israddedig ac yn datblygu/addysgu cyrsiau ar seiberddiogelwch a pheirianneg meddalwedd ar gyfer cwmnïau lleol. Yn fwyaf diweddar, bu’n gweithio fel Rheolwr Data yn y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol, Aberystwyth.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru