Skip to main content
Loading...

Aristos Christou

Mae Aristos yn Beiriannydd Meddalwedd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn yr Ysgol Peirianneg ac mae ei ddiddordeb ymchwil mewn rhyngweithio â thonfeddi. Graddiodd o Brifysgol Cyprus gyda gradd BSc mewn peirianneg fecanyddol ac yna astudiodd radd Meistr mewn Peirianneg Forol ym Mhrifysgol Southampton. Yna symudodd i Goleg Prifysgol Llundain lle fel myfyriwr PhD, datblygodd Danc Tonnau Rhifiadol yn seiliedig ar Efelychiadau Eddy Mawr i astudio rhyngweithio tonnau â strwythurau ar y môr mewn dyfnderoedd dŵr dwfn a bas. Cyflwynir amodau ffiniau amrywiol i efelychu rhyngweithiadau strwythur tonnau sy’n cyflogi’r dull efelychiadau eddïog mawr. Mae cywirdeb y cod wedi’i archwilio gan efelychu arbrofion a gynhaliwyd yn flaenorol o wahanol amodau tonnau sy’n rhyngweithio â strwythurau sefydlog megis monobentyrrau, camau wedi’u boddi a phlatiau tenau. Ymunodd ag Uwchgyfrifiadura Cymru yn haf 2022.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru