Skip to main content
Loading...

Anna Price

Enillodd Anna ei MPhys mewn Ffiseg Ddamcaniaethol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2013 ac mae wedi ennill ei PhD yn ddiweddar mewn Efelychiadau ffwythiant anghytbwys Green o wasgaru ffonon a hunan-wresogi mewn transistor effaith maes nanoweiriau III-V ym Mhrifysgol Abertawe yn 2017. Mae wedi ymuno ag Ysgol Fiowyddorau Caerdydd yn ddiweddar, lle bydd yn defnyddio dysgu peiriannau a gwyddor data i gefnogi prosiectau ymchwil mewn gwaith ymchwil biolegol a biofeddygol.

Cysylltwch รข ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru