Skip to main content
Loading...

Aaron Owen

Graddiodd Aaron o Brifysgol Bangor yn 2015 gyda Baglor mewn Cyfrifiadureg. Roedd ei draethawd hir yn archwilio’r defnydd o algorithmau genetig a chyfrifiadura perfformiad uchel i greu allweddi cryptograffig. Wedi iddo gwblhau ei astudiaethau, cafodd Aaron swydd datblygwr meddalwedd mewn cwmni meddalwedd ariannol, lle y bu’n datblygu datrysiadau anfonebu a thalu amser real, yn hyfforddi datblygwyr meddalwedd iau ac yn cynorthwyo â’r gwaith o ddylunio system bensaernïol. Mae Aaron yn gweithio fel peiriannydd meddalwedd ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, lle mae’n cyfuno ei arbenigedd mewn rhaglennu â dealltwriaeth fanwl o waith ymchwil mewn gwyddorau STEM er mwyn trosi anghenion ymchwil yn gymwysiadau cyfrifiadura perfformiad uchel.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru