Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru yn dathlu ei lansiad swyddogol yn y Senedd

Daeth Aelodau Cynulliad, cynrychiolwyr o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth a chynrychiolwyr o Dell EMC ac Atos ynghyd i ddathlu lansiad swyddogol Uwchgyfrifiadura Cymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau, 11 Hydref.

Fe wnaeth y Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil o brifysgolion y consortiwm arddangos posteri yn y digwyddiad oedd yn rhoi manylion am sut maent yn defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura fel rhan o’u gwaith, a chafodd y rhai oedd yn bresennol ddetholiad o astudiaethau achos.

Mae’r rhaglen £15m wedi cael ei ariannu gan £9m trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, a darparwyd arian cyfatebol trwy fuddsoddiad gwerth miliynau gan bartneriaid y prifysgolion.

Dywedodd yr Athro Roger Whitaker, Cyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru: “Bydd Uwchgyfrifiadura Cymru yn datgloi’r galluoedd ymchwil o’r radd flaenaf sydd gennym yma yng Nghymru, ac yn rhoi’r wlad mewn sefyllfa gadarn i allu cystadlu ar draws y byd.”

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru