Skip to main content
Loading...

Sut ydw i’n cofrestru i ddefnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura?

Gall aelodau o staff sy’n cynnal gweithgareddau ymchwil gydag un o bartneriaid consortiwm Uwchgyfrifiadura Cymru – prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth – gyflwyno cais am gyfrif gyda Uwchgyfrifiadura Cymru. Gweler yr adran ‘Cael Mynediad’ ar y Porthol Defnyddwyr.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru