Skip to main content
Loading...

Beth yw Data Mawr?

Yn aml, defnyddir cyfleusterau uwchgyfrifiadu i ddadansoddi setiau o ddata sylweddol iawn trwy ddefnyddio meddalwedd i ddatgelu patrymau, tueddiadau a chysylltiadau, yn enwedig yn ymwneud ag ymddygiad a rhyngweithiadau pobl.

Cysylltwch รข ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru