Skip to main content
Loading...

Uwchgyfrifiadura Cymru yn dathlu ei lansiad swyddogol yn y Senedd

Uwchgyfrifiadura Cymru yn dathlu ei lansiad swyddogol yn y Senedd

Daeth Aelodau Cynulliad, cynrychiolwyr o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth a chynrychiolwyr o Dell EMC ac Atos ynghyd i ddathlu lansiad swyddogol Uwchgyfrifiadura Cymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau, 11 Hydref.

Bydd Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil yn gweithio gydag ymchwilwyr ar draws y consortiwm i ddatblygu algorithmau a meddalwedd wedi’i theilwra sy’n harneisio pŵer y cyfleusterau uwchgyfrifiadura, er mwyn cyflawni nifer o dasgau cyfrifiadurol yn gyflym iawn ar yr un pryd.

Mae’r rhaglen £15m wedi cael ei ariannu gan £9m trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, a darparwyd arian cyfatebol trwy fuddsoddiad gwerth miliynau gan bartneriaid y prifysgolion.

Dywedodd yr Athro Biagio Lucini o Brifysgol Abertawe: “Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol sy’n gam mawr ymlaen i Gymru, gan gyfrannu at ba mor gystadleuol yr ydym ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg ac arloesedd.

Dywedodd Gavin Thomson, Is-Lywydd Uwch, Data Mawr a Diogeledd UK&I, Cymru, yr Alban, Iwerddon, Atos: “Rydym wrth ein bodd yn ymwneud ag Uwchgyfrifiadura Cymru er mwyn creu Canolfan Ragoriaeth Uwchgyfrifiadura gyntaf y byd. Gyda’n gilydd, drwy weithio gyda’n partner technoleg Dell EMC, rydym ni’n helpu i adeiladu ar uchelgais Cymru, sef dod yn economi ddigidol ddeinamig sydd ymhlith y gorau yn y byd. Mae’r wlad wedi cymryd camau pwysig tuag at gyflawni’r uchelgais honno, a bydd hyn yn cyflymu llwybr Cymru at fod yn arweinydd ym maes ymchwil uwchgyfrifiadura.”

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru