Skip to main content
Loading...

Symposiwm RSE

Symposiwm RSE

Daeth dros 30 o aelodau tîm Uwchgyfrifiadura Cymru i Gaerdydd ym mis Tachwedd 2017 i ddysgu am y nodau, yr amcanion a’r arferion gorau a bennwyd ar gyfer rhaglen Uwchgyfrifiadura Cymru.

Ymhlith y rhai a oedd yn bresennol roedd 13 Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil (RSEau) sydd wedi cael eu recriwtio i ddarparu’r datblygiadau technolegol i ddefnyddio pŵer y cyfleusterau uwchgynhwysiant i helpu rhai o’r problemau gwyddonol mwyaf cymhleth. Drwy gydol y dydd cyflwynwyd yr RSEau i agweddau o’r rhaglen a chyflwynd gorolwg ar gyllid grant ymchwil a’r amgylchedd uwchgyfrifiadura.

Hwn oedd y digwyddiad cyntaf i’r holl RSEau fod gyda’u gilydd, gan roi cyfle iddynt rwydweithio gyda’i gilydd a rhai o’r gwyddonwyr sy’n gweithio ar y prosiectau proffil uchel y mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn eu gwasanaethu.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru