Skip to main content
Loading...

Cyfleusterau uwchgyfrifiadura newydd

Bydd y prif ganolfannau uwchgyfrifiadurol yng Nghaerdydd ac Abertawe sy’n gwasanaethu’r pedwar prifysgol consortiwm yn cael eu hadnewyddu’n llawn yn ystod hanner cyntaf 2018, gyda thimau ymchwil ar draws y prifysgolion consortiwm yn cael mynediad drwy gysylltiadau rhwydwaith cyflym. Bydd y cyfleusterau’n cynnwys cyfanswm o 13,000 o greiddiau prosesu wedi’u cysylltu â chof a storio cyflymder uchel.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru