Skip to main content
Loading...

Ymchwil

Cydweithio â Diwydiant

Mae nifer o lwybrau ar gyfer ymchwil gydweithredol a phrosiectau arloesi rhwng timoedd ymchwil o fewn consortiwm prifysgolion Uwchgyfrifiadura Cymru a’r sector preifat i ymgymryd â phrosiectau ymchwil arloesol sy’n defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura, gan gryfhau’r cyfleoedd ar gyfer effaith bellgyrhaeddol.

Mae hyn yn gyson â’r agenda effaith ymchwil sydd wedi deillio o ymarfer asesu ymchwil y DU, sy’n beirniadu’r sector Addysg Uwch ar y graddau y mae ymchwil yn cael effaith ar y byd y tu hwnt i academia. Mae cyfle i gwmnïau Cymreig fod yn rhan o’r datblygiadau hyn a fydd o fydd i’r economi ehangach.

Mae’r meysydd ymchwil mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn eu targedu yn cynnwys:

  • Deunyddiau graddfa nano a pheirianneg uwch
  • Ynni a’r amgylchedd
  • Gwyddorau Bywyd ac iechyd
  • Yr Economi Ddigidol

Mae’r holl feysydd yn cynnig cyfle sylweddol ar gyfer cydweithredu â phartneriaid diwydiannol, gan o bosib gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a chefnogi adfywiad economaidd yn yr economi wybodaeth yng Nghymru.

Ymchwil

Cydweithio â Diwydiant

Mae nifer o lwybrau ar gyfer ymchwil gydweithredol a phrosiectau arloesi rhwng timoedd ymchwil o fewn consortiwm prifysgolion Uwchgyfrifiadura Cymru a’r sector preifat i ymgymryd â phrosiectau ymchwil arloesol sy’n defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura, gan gryfhau’r cyfleoedd ar gyfer effaith bellgyrhaeddol.

Mae hyn yn gyson â’r agenda effaith ymchwil sydd wedi deillio o ymarfer asesu ymchwil y DU, sy’n beirniadu’r sector Addysg Uwch ar y graddau y mae ymchwil yn cael effaith ar y byd y tu hwnt i academia. Mae cyfle i gwmnïau Cymreig fod yn rhan o’r datblygiadau hyn a fydd o fydd i’r economi ehangach.

Mae’r meysydd ymchwil mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn eu targedu yn cynnwys:

  • Deunyddiau graddfa nano a pheirianneg uwch
  • Ynni a’r amgylchedd
  • Gwyddorau Bywyd ac iechyd
  • Yr Economi Ddigidol

Mae’r holl feysydd yn cynnig cyfle sylweddol ar gyfer cydweithredu â phartneriaid diwydiannol, gan o bosib gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a chefnogi adfywiad economaidd yn yr economi wybodaeth yng Nghymru.

Previous11 Aws 2021Next

Defnyddio uwchgyfrifiadura ar gyfer dilyniannu genomau SARS-CoV-2

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous10 Aws 2021Next

Gwylio Mangrofau Byd-eang – Uwchgyfrifiadura ar gyfer cadw llygad barcud ar Fforestydd Mangrof …

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Dadansoddi 20 mlynedd o ddata am atmosffer yr haul

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Modelu pŵer y môr fel ffynhonnell ynni carbon isel

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Astudio effaith y genhedlaeth nesaf o ddeunyddiau systemau pŵer niwclear

Nid yw’n syndod bod yr amgylchedd y tu mewn i systemau niwclear yn arw iawn. Gall hyd yn oed deunyddiau sy’n gweithio’n dda mewn amgylcheddau anodd eraill, fel cymwysiadau awyrofod, ddirywio’n gyflym iawn mewn adweithydd niwclear. Mae Simon Middleburgh, sy’n Ddarllenydd mewn Deunyddiau Niwclear yn y Sefydliad Dyfodol Niwclear ym Mhrifysgol Bangor, yn defnyddio clwstwr […]

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Mesur rhagfarn mewn asiantiaid ymreolaethol

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Dilyniannu DNA canser a chlefydau genynnol

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Modelu effaith Covid-19 ar Gymru

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous19 Ebr 2021Next

Cyfrifo priodweddau catalyddion ar gyfer datblygiad cemegol

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous29 Maw 2021Next

Harneisio grym uwchgyfrifiadura i fapio genomau planhigion

Mae genom planhigyn yr un mor gymhleth â genom person, ac mae ei ddadansoddi yn gofyn am lefelau enfawr o bŵer cyfrifiadurol, meddai Dr Yuan Fu, sef cynorthwyydd ymchwil ôl-ddoethurol ym maes biowybodeg planhigion ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Fu yn rhan o dîm prosiect Glaswelltiroedd a Chnydau ar gyfer Amgylcheddau Heriol y Rhaglen Strategol Graidd, […]

Darllen Mwy

Previous29 Maw 2021Next

Efelychu rhyngweithiadau yn yr eiliadau cyntaf yn dilyn y Glec Fawr

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous29 Maw 2021Next

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial a data mewn gweithgynhyrchu i wneud y mwyaf o asedau

Supercomputing Wales provides access to powerful computing facilities to high-profile science and innovation projects across Wales, with the aim of capturing more research funding, increasing scientific partnerships, creating highly-skilled research jobs and supporting collaborations with industrial and other partners.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Ymchwil ledled Cymru sy’n defnyddio uwchgyfrifiaduron

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn darparu mynediad i gyfleusterau cyfrifiadurol pwerus i brosiectau gwyddoniaeth ac arloesi proffil uchel ledled Cymru, gyda’r nod o ddenu mwy o gyllid ymchwil, cynyddu partneriaethau gwyddonol, creu swyddi ymchwil medrus a chydweithredu gyda phartneriaid diwydiannol a phartneriaid eraill.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Adeiladu cwch cyflymaf y byd

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyfrannu at y freuddwyd o adeiladu cwch cyflymaf y byd. Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau dylunio a achosir gan ymddygiad cymhleth ewyn a thyrfedd, yn ogystal â’r arwyneb rhyngweithio rhwng y cychod sy’n newid dynameg ac o siâp cymhleth, mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe wedi cymhwyso dulliau a ddefnyddir yn eang ym maes erodynameg. Gyda HPC, gall y tîm dylunio ddefnyddio technegau o’r radd flaenaf, fel optimeiddio siapiau, a thechnegau deallusrwydd artiffisial i greu proffiliau hydro ac erodynameg ddatblygedig ac effeithlon ar gyfer cychod cyflym iawn.

Darllen Mwy

Previous20 Chwe 2018Next

Canfod tonnau disgyrchiant cyntaf

Cyhoeddodd y Grŵp Ffiseg Disgyrchiant ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2016 eu bod wedi canfod y tonnau disgyrchiant cyntaf fel rhan o gonsortiwm LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Byddant yn elwa ar y cyfleusterau gwell. Dros y blynyddoedd nesaf, bydd tonnau disgyrchiant yn galluogi ymchwilwyr i edrych ar graidd ffrwydradau sêr, archwilio strwythur sêr niwtron – ac efallai y gwelwn ffenomena hollol newydd ac annisgwyl a fydd yn herio ein dealltwriaeth bresennol o’r bydysawd.

Darllen Mwy

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru