Skip to main content
Loading...

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial a data mewn gweithgynhyrchu i wneud y mwyaf o asedau

Scroll down

Astudiaeth achos

Mae’r prosiect Trosglwyddo Dysgu ar gyfer Systemau Gweithgynhyrchu Seiber Cadarn, Dibynadwy a Throsglwyddadwy, wedi’i ariannu gan yr EPSRC a dan arweiniad Cinzia Giannetti o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, yn gweithio gyda phartneriaid mewn diwydiant i gynyddu’r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial mewn gweithgynhyrchu a’u helpu i ddefnyddio data i wneud penderfyniadau gwell.

“Prif gorff fy ymchwil yw bwrw golwg ar ddatblygu technolegau dysgu peirianyddol, ac algorithmau a all ddefnyddio’r symiau enfawr o ddata a gesglir yn ystod prosesau gweithgynhyrchu a’u defnyddio fel y gall cwmnïau wneud penderfyniadau gwell a chyflymach, a gwneud y penderfyniadau gorau, “ meddai Giannetti.

Er enghraifft, gall Dysgu Peirianyddol helpu cwmni i redeg yr hyn a elwir yn ‘gynnal a chadw rhagfynegol’, i wneud y defnydd mwyaf o asedau a pheiriannau, meddai Giannetti.

“Y syniad yn hynny o beth yw defnyddio’r data i ddatblygu a hyfforddi modelau rhagfynegol cymhleth iawn gan ddefnyddio dysgu dwfn ac yna defnyddio’r modelau hynny i ragfynegi faint o oes ddefnyddiol y peiriannau sy’n weddill, a phennu’r amser cywir i wneud gwaith cynnal a chadw.

“Mae’r ymchwil ei hun yn cynnwys casglu a chyfosod symiau mawr o ddata a gesglir trwy wahanol beiriannau a synwyryddion. Yna, rydym am ddelweddu’r data hwn a’i ddefnyddio i ddatblygu model rhagfynegol,” dywed.

“O ystyried faint o ddata sydd, y tra-chywiredd rydym am ei gyflawni a phensaernïaeth gymhleth Rhwydweithiau Niwral Dwfn, mae angen cyfleuster cyfrifiadura digonol arnom ni,” meddai Giannetti.

Mae’r Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil yn Uwchgyfrifiadura Cymru wedi bod yn hanfodol o ran cyflawni’r gwaith hwn, meddai.

“Rhoesant hyfforddiant ac, ar y dechrau, gwnaethant ein helpu i gyflawni rhywfaint o optimeiddio er mwyn rhedeg y modelau yn fwy effeithlon. Mantais fwyaf Uwchgyfrifiadura Cymru nid yn unig yw argaeledd caledwedd perfformiad uchel, ond cael pobl sydd hefyd yn gallu’n cynorthwyo ni wrth redeg y rhaglenni – yr hyfforddiant, y cymorth a’r help i osod y system. Rydym yn eithaf annibynnol erbyn hyn, ond roedd yn hanfodol i ni ar y cychwyn,” meddai Giannetti.

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru