Skip to main content
Loading...

Car 1,000mya cyntaf yn y byd

Scroll down

Astudiaeth achos

Prosiect Bloodhound

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyfrannu at freuddwyd tîm Prydain o adeiladu car cyntaf 1,000 milltir yr awr (mya).

Gosodwyd y cofnod cyflymder tir presennol yn 1997 pan ddaeth ThrustSSC y car cyntaf i dorri’r rhwystr sain, gan gyflawni cyflymder o 763 mya yn yr anialwch yn Arizona. Cafodd y prosiect Bloodhound – dan arweiniad nifer o’r bobl allweddol sy’n ymwneud â ThrustSSC, gan gynnwys Richard Noble (Cyfarwyddwr Prosiect) ac Andy Green (Gyrrwr) – ei lansio yn 2007 gyda’r bwriad o adeiladu car pŵer roced sy’n gallu cyrraedd nid yn unig cyflymderau supersonig ond y cyflymder nodedig nesaf – 1,000 mya.

Dr Ben Evans o Brifysgol Abertawe yw Peiriannydd Dynameg Hylif Gyfrifiannol (CFD) Bloodhound. Mae’n defnyddio technoleg Uwchgyfrifiadura Cymru i efelychu ymddygiad y car ar gyflymder uchel na’i welwyd o’r blaen.

Yn ôl Dr Evans: “Does neb erioed wedi gwneud unrhyw beth fel hyn o’r blaen. Mae cymryd cerbyd fel hyn, ar y ddaear, i gyflymder o 1,000 milltir yr awr, yn sylweddol gyflymach na chyflymder sain, yn torri tir newydd – ac yn hynod o uchelgeisiol. Dyna pam y mae arnom angen y dechnoleg fwyaf soffistigedig i sicrhau ein bod yn gallu gwneud hyn yn ddiogel.”

 

 

 

 

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru