Skip to main content
Loading...

Adeiladu cwch cyflymaf y byd

Scroll down

Astudiaeth achos

Adeiladu cychod cyflym iawn

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn cyfrannu at y freuddwyd o adeiladu cwch cyflymaf y byd.

Mae Dr Ben Evans a thîm Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil Uwchgyfrifiadura Cymru ym Mhrifysgol Abertawe yn gweithio gyda Norson Design i fanteisio ar bŵer uwchgyfrifiadura i ddatblygu cychod cyflymach, mwy diogel a chost effeithiol.

Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau dylunio a achosir gan ymddygiad cymhleth ewyn a thyrfedd, yn ogystal â’r arwyneb rhyngweithio rhwng y cychod sy’n newid dynameg ac o siâp cymhleth, mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe wedi cymhwyso dulliau a ddefnyddir yn eang ym maes erodynameg. Gyda HPC, gall y tîm dylunio ddefnyddio technegau o’r radd flaenaf, fel optimeiddio siapiau, a thechnegau deallusrwydd artiffisial i greu proffiliau hydro ac erodynameg ddatblygedig ac effeithlon ar gyfer cychod cyflym iawn.

“Mae efelychiad nodweddiadol yn defnyddio 450 o greiddiau cyfrifiannu sy’n rhedeg am 72 awr i gael tua 0.5 eiliad o amser efelychol corfforol. Byddai’n cymryd blynyddoedd ar gyfrifiadur desg,” meddai Dr Ed Bennett, Peiriannydd Meddalwedd Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.

“Mae’n gyffrous gweld datblygiadau yn y diwydiant morol gydag adnoddau uwchgyfrifiadura. Rydym yn gweithio ar ddyluniad cwch radical yn seiliedig ar hydrodynameg ac erodynameg, ac yn optimeiddio corff y cwch yn ofalus i helpu i greu cwch cyflymaf y byd. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld y canlyniad.”

 

 

 

 

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru