Skip to main content
Loading...

Latest Vlogs

Car 1,000mya
cyntaf yn
y byd

28 Mawrth 2018

Image is not available
Slider

Newyddion Diweddaraf

Uwchgyfrifiadura Cymru yn mynd i SC18

Aeth dau uwch aelod o Uwchgyfrifiadura Cymru i SC18 yn Dallas er mwyn arddangos cyfleusterau a gwaith y rhaglen.

Cyflwynodd yr Athro Martyn Guest a Dr Christine Kitchen gyflwyniadau am sut mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn darparu adnoddau cyfrifiadura i ymchwilwyr ar draws y wlad.

Gwrandawodd tua 400 o bobl ar gyflwyniad yr Athro Guest yng Nghyfarfod Cymunedol Uwchgyfrifiadura Dell EMC ar 12 Tachwedd. Daeth cyfle i ymgysylltu â chyflenwyr a darpar gydweithwyr mewn cyflwyniadau eraill yn y gynhadledd.

2018 yw 30ain penblwydd y gynhadledd am gyfrifiadura perfformiad uchel, rhwydweithio, storio a dadansoddi. Nod y gynhadledd yw dathlu cyfraniadau ymchwilwyr a gwyddonwyr ym maes uwchgyfrifiadura.

Daeth dros 13,070 i’r gynhadledd, sy’n fwy nag erioed o’r blaen.

Uwchgyfrifiadura Cymru yn dathlu ei lansiad swyddogol yn y Senedd

Daeth Aelodau Cynulliad, cynrychiolwyr o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth a chynrychiolwyr o Dell EMC ac Atos ynghyd i ddathlu lansiad swyddogol Uwchgyfrifiadura Cymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau, 11 Hydref.

Fe wnaeth y Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil o brifysgolion y consortiwm arddangos posteri yn y digwyddiad oedd yn rhoi manylion am sut maent yn defnyddio’r cyfleusterau uwchgyfrifiadura fel rhan o’u gwaith, a chafodd y rhai oedd yn bresennol ddetholiad o astudiaethau achos.

Mae’r rhaglen £15m wedi cael ei ariannu gan £9m trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru, a darparwyd arian cyfatebol trwy fuddsoddiad gwerth miliynau gan bartneriaid y prifysgolion.

Dywedodd yr Athro Roger Whitaker, Cyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru: “Bydd Uwchgyfrifiadura Cymru yn datgloi’r galluoedd ymchwil o’r radd flaenaf sydd gennym yma yng Nghymru, ac yn rhoi’r wlad mewn sefyllfa gadarn i allu cystadlu ar draws y byd.”

Cyfleusterau uwchgyfrifiadura newydd

Bydd y prif ganolfannau uwchgyfrifiadurol yng Nghaerdydd ac Abertawe sy’n gwasanaethu’r pedwar prifysgol consortiwm yn cael eu hadnewyddu’n llawn yn ystod hanner cyntaf 2018, gyda thimau ymchwil ar draws y prifysgolion consortiwm yn cael mynediad drwy gysylltiadau rhwydwaith cyflym. Bydd y cyfleusterau’n cynnwys cyfanswm o 13,000 o greiddiau prosesu wedi’u cysylltu â chof a storio cyflymder uchel.

Digwyddiadau Diweddaraf

Uwchgyfrifiadura Cymru yn dathlu ei lansiad swyddogol yn y Senedd

Daeth Aelodau Cynulliad, cynrychiolwyr o brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth a chynrychiolwyr o Dell EMC ac Atos ynghyd i ddathlu lansiad swyddogol Uwchgyfrifiadura Cymru yn y Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Iau, 11 Hydref. Bydd Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil yn gweithio gydag ymchwilwyr ar draws y consortiwm i ddatblygu algorithmau a meddalwedd wedi’i theilwra sy’n […]

Darllen Mwy

Digwyddiadau Diweddaraf

Symposiwm RSE

Daeth dros 30 o aelodau tîm Uwchgyfrifiadura Cymru i Gaerdydd ym mis Tachwedd 2017 i ddysgu am y nodau, yr amcanion a’r arferion gorau a bennwyd ar gyfer rhaglen Uwchgyfrifiadura Cymru.

Darllen Mwy

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru