Skip to main content
Loading...

ASau yn ymweld ag Uwchgyfrifiadura Cymru

Mae aelodau o Bwyllgor yr Economi, Isadeiledd a Sgiliau Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymweld â chanolfan ddata Uwchgyfrifiadura Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, i gael cipolwg ar y wyddoniaeth a’r arloesedd proffil uchel sy’n cael eu hwyluso gan y cyfleusterau blaengar hyn.

Mae llawer o’r gwaith a wneir drwy Uwchgyfrifiadura Cymru wedi’i alinio’n agos â meysydd o bwysigrwydd sylweddol i economi Cymru, gan gynnwys deunyddiau nanoraddfa a pheirianneg flaenllaw; ynni a’r amgylchedd; a’r gwyddorau bywyd ac iechyd.

Meddai Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor: “Roedd y Pwyllgor yn falch o gael ei wahodd i Uwchgyfrifiadura Cymru a hoffent ddiolch i Brifysgol Caerdydd am gynnal digwyddiad mor addysgiadol. Mae Uwchgyfrifiadura Cymru’n chwarae tair rôl hanfodol wrth ddatblygu ein heconomi. Mae’n helpu i gadw ymchwil Cymru ar flaen y gad, yn galluogi ein prifysgolion i hyfforddi gwyddonwyr cyfrifiadurol o’r radd flaenaf ac yn cynnig pŵer cyfrifiadurol i fusnesau a’r gymdeithas yng Nghymru at ddibenion arloesi. Mae cyfleusterau o’r fath yn gonglfaen i ddyfodol economi Cymru.”

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru