Skip to main content
Loading...

Amdanom

Amdanom Ni

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn rhaglen fuddsoddi £16m, a rannol ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, i ddarparu mynediad at gyfleusterau cyfrifiadura pwerus i dimoedd ymchwil i ymgymryd â phrosiectau gwyddoniaeth ac arloesi uchel eu proffil ym mhrifysgolion y consortiwm – Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae’r rhaglen yn cynnwys buddsoddiad mewn dwy ganolfan uwchgyfrifiadura wedi’u huwchraddio a grŵp newydd o Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil ledled Cymru i ddatblygu algorithmau a meddalwedd wedi’i theilwra sy’n manteisio ar bŵer y cyfleusterau. Cefnogir y cyfleusterau gan dîm technegol profiadol ac arbenigol.

Mae’r buddsoddiad yn darparu amgylchedd sy’n cefnogi cyflwyno rhagor o ymchwil a ariennir yn allanol. Bydd hyn yn digwydd trwy gynyddu partneriaethau gwyddonol, cefnogaeth i swyddi ymchwil medrus, a chydweithio pellach gyda phartneriaid diwydiannol ac eraill. Mae hyn yn galluogi newid slweddol i ymchwil wyddonol a alluogir gan uwchgyfrifiadura yng Nghymru.

Trosolwg

Y Cyfleusterau

Lleolir y canolfannau uwchgyfrifiadura ym mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe, gyda thimoedd ymchwil ar draws prifysolion y consortiwm yn cael mynediad at y ddwy ganolfan drwy gysylltiadau rhwydwaith cyflym iawn.

Mae’r cyfleusterau gafodd eu huwchraddio yn 2018 yn cynnwys 13,080 o greiddiau prosesu, wedi eu cysylltu â chronfa a storfa gyflymder uchel, yn daparu 1 Petaflop o brosesu cyfrifiadurol. Mae hyn yn cyfateb i un mil miliwn miliwn (1015) o weithrediadau pwynt symudol yr eiliad.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/supercomputing/public_html/wp-content/themes/graceful/template-parts/about/team.php on line 47

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/supercomputing/public_html/wp-content/themes/graceful/template-parts/about/team.php on line 47

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/supercomputing/public_html/wp-content/themes/graceful/template-parts/about/team.php on line 47

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/supercomputing/public_html/wp-content/themes/graceful/template-parts/about/team.php on line 47

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/supercomputing/public_html/wp-content/themes/graceful/template-parts/about/team.php on line 47

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/supercomputing/public_html/wp-content/themes/graceful/template-parts/about/team.php on line 47

Bwrdd Rheoli

Y Bwrdd Rheoli yw’r corff sy’n gwneud penderfyniadau ar gyfer rhaglen Uwchgyfrifiadura Cymru gyda goruchwyliaeth o’i holl swyddogaethau. Cadeirir y Bwrdd gan Gyfarwyddwr Academaidd Uwchgyfrifiadura Cymru, yr Athro Roger Whitaker.

Mae aelodau’r Bwrdd yn cynnwys yr arweinydd academaidd ac uwch gynrychiolydd o bob un o’r prifysgolion consortiwm, y Rheolwr Rhaglen a’r Cyfarwyddwr Technegol.

Tîm y Rhaglen

Cyfarwyddwr Academaidd  Yr Athro Roger Whitaker

Cyfarwyddwr Technegol  Yr Athro Martyn Guest

Rheolwr Rhaglen Catherine Roderick

Rheolwr Technegol  Dr Christine Kitchen

Gweinyddydd Prosiect  Benjamin Nash

Swyddog Cyfathrebu  Ruth Taylor

Uwch Swyddog Prosiect, Prifysgol Abertawe  Ellie Carpenter

Pwyllgor Isadeiledd

Mae gan y Pwyllgor Isadeiledd oruchwyliaeth dechnegol ac mae’n cefnogi’r ddarpariaeth o’r canolfannau Uwchgyfrifiadura Cymru. Mae’r Pwyllgor Isadeiledd yn gweithio’n agos gyda’r Bwrdd Rheoli i sicrhau bod y seilwaith cyfrifiadurol perfformiad uchel yn cael ei weithredu’n esmwyth.

Arweinyddion Academaidd

Prifysgol Caerdydd  Yr Athro Roger Whitaker
Prifysgol Abertawe  Yr Athro Biagio Lucini
Prifysgol Bangor  Yr Athro Jonathan Roberts
Prifysgol Aberystwyth  Yr Athro Reyer Zwiggelaar

Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil

Mae’r Peirianwyr Meddalwedd Ymchwil yn gweithio gyda thimau ymchwil o fewn y prifysgolion consortiwm i helpu i ddarparu atebion peirianneg meddalwedd ac algorithmau sy’n defnyddio cyfrifiadura aml-greiddiol ar gyfer efelychu a yrrir gan ddata, gan gyfieithu anghenion ymchwil penodol i geisiadau cyfrifiadurol perfformiad uchel, naill ai trwy borthio presennol codio neu ddylunio a datblygu meddalwedd newydd o’r dechrau, fel sy’n briodol.

Cyfeiriwch at yr adran Ymchwil am fanylion am Beirianwyr Meddalwedd Ymchwil Uwchgyfrifiadura Cymru.

Tîm Technegol

Cenedlaethol
Prif Beirianydd  Ade Fewings

Prifysgol Abertawe:
Swyddog Cymorth Cymwysiadau  
Tom Pritchard
Prif Swyddogion Systemau  Ian Morris

Prifysgol Caerdydd:
Peiriannydd System HEC  Robert Munn

 

Mae Uwchgyfrifiadura Cymru yn fuddsoddiad sylweddol sy’n gam mawr ymlaen i Gymru, gan gyfrannu at ei gystadleurwydd mewn gwyddoniaeth, peirianneg ac arloesi.

Yr Athro Roger Whitaker

Cyfarwyddwr Academaidd, Uwchgyfrifiadura Cymru
Prifysgol Caerdydd

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru