Skip to main content
Loading...
Home Particles

Cyfleuster ymchwil
uwchgyfrifiadura i Gymru

Scroll down
Blog Top 1

Uwchgyfrifiadura Cymru

Image is not available

Beth yw uwchgyfrifiaduron?

Tra bo gan gyfrifiadur bwrdd gwaith fel arfer 4 craidd prosesu, mae uwchgyfrifiaduron yn cynnwys miloedd o greiddiau. Defnyddir uwchgyfrifiaduron ar gyfer problemau gwyddonol a pheirianegol lle mae angen cyfradd gyfrif neu efelychu uchel iawn.

Faint o bŵer cyfrifiadura sydd gan y cyfleusterau?

Mae'r cyfleusterau uwchgyfrifiadurol gafodd eu huwchraddio yn 2018 yn cynnwys 13,080 o greiddiau prosesu, wedi eu cysylltu â chronfa a storfa gyflymder uchel, yn daparu 1 Petaflop o brosesu cyfrifiadurol. Mae hyn yn cyfateb i un mil miliwn miliwn (1015) o weithrediadau pwynt symudol yr eiliad.

Pwy yw defnyddwyr y cyfleusterau uwchgyfrifiadura?

Mae cyfleusterau Uwchgyfrifiadura Cymru yn cael eu defnyddio gan grwpiau ymchwil yn y prifysgolion sy'n ffurfio'r consortiwm – Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth – ynghyd â chwmnïau a phartneriaid eraill sy'n gweithio ar brosiectau cydweithredol.

Beth yw Data Mawr?

Yn aml, defnyddir cyfleusterau uwchgyfrifiadu i ddadansoddi setiau o ddata sylweddol iawn trwy ddefnyddio meddalwedd i ddatgelu patrymau, tueddiadau a chysylltiadau, yn enwedig yn ymwneud ag ymddygiad a rhyngweithiadau pobl.

Galluogi ymchwil o'r radd flaenaf yng Nghymru

Prifysgol Aberystwyth Prifysgol Bangor Prifysgol Caerdydd Prifysgol Abertawe

Cysylltwch â ni

Uwchgyfrifiadura Cymru
Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Trevithick
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA
Cymru

ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru